"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink rzeczownik

rzeczownik + drink
Kolokacji: 31
energy drink • drink of water • sports drink • coffee drink • fruit drink • ...
drink + rzeczownik
Kolokacji: 39
drink company • drink order • drinks cabinet • drink minimum • drink bottle • ...
drink + czasownik
Kolokacji: 25
drink contains • drink comes • drink makes • drink arrives • drink includes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(3) make, call, say, cause, give
Kolokacji: 5
(4) serve, help, taste, wait
Kolokacji: 4
(5) pour, flow, spill
Kolokacji: 3
1. drink pours = napój leje się drink pours
  • He rose, poured himself a drink of water, then another.
  • Opened the bottle, poured her a drink, began to talk.
  • He turned away from her, poured himself a drink.
  • They all watched as he poured himself a drink, quite deliberately.
  • They downed their drinks and the old man poured again.
  • Should you cup your hand and pour your mouth a drink?
  • Then he got the drinks poured, but things started happening again, so the ice melted.
  • He opened the small refrigerator just beyond, poured himself a drink.
  • He walked to the table, poured himself a drink.
  • Then poured the drinks, glad to have something to do, and pushed a glass over.
2. drink flows = napój leje się strumieniami drink flows
3. drink spills = napój rozsypuje się drink spills
czasownik + drink
Kolokacji: 65
serve drinks • sell drinks • drink made • include drinks • sip one's drink • finish one's drink • mix drinks • drink one's drink • ...
przymiotnik + drink
Kolokacji: 98
soft drink • alcoholic drink • hot drink • long drink • cold drink • free drink • strong drink • stiff drink • cool drink • mixed drink • ...
przyimek + drink
Kolokacji: 17
over drinks • with drinks • without drinks • of drinks • into one's drink • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.