"door" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

door rzeczownik

rzeczownik + door
Kolokacji: 220
glass door • car door • bedroom door • kitchen door • apartment door • garage door • bathroom door • elevator door • metal door • ...
door + rzeczownik
Kolokacji: 57
door frame • door lock • door opening • door panel • door neighbor • door jamb • door knob • ...
door + czasownik
Kolokacji: 158
door opens • door closes • door swings • door slams • door leading • door slides • door shuts • door flies • door unlocks • door bangs • ...
czasownik + door
Kolokacji: 190
door set • make to the door • lead through the door • lay at one's door • show up at one's door • door is unlocked • come out of the door • ...
przymiotnik + door
Kolokacji: 202
front door • open door • closed door • double door • rear door • wooden door • outer door • revolving door • inner door • French door • ...
przyimek + door
Kolokacji: 46
behind doors • in front of the door • with doors • next door • out the door • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
  • "I think I'll report a house with an open front door when we get a little away from here."
  • He found himself in a small room, with a door beyond.
  • Even the big house with the red door had not been home for him.
  • Just tell me what you want to do with the door.
  • I was reading in my room, with the door open.
  • This was an old office building, with its door on a side street.
  • Here was a hall, with a door on each side.
  • The same with a door at the end of the hall.
  • But again, he found himself with a door that wasn't going to open.
  • He stopped outside a small room with an open door.
4. next door = po sąsiedzku, w sąsiedztwie next door
8. towards the door = w kierunku drzwi towards the door
14. at the door = w wejściu, przy wejściu, przed drzwiami, pod drzwiami at the door
32. via the door = przez drzwi via the door
34. without doors = bez drzwi without doors
35. including doors = w tym drzwi including doors
36. about the door = o drzwiach about the door
37. across the door = w poprzek drzwi across the door

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.