"door" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

door rzeczownik

rzeczownik + door
Kolokacji: 220
glass door • car door • bedroom door • kitchen door • apartment door • garage door • bathroom door • elevator door • metal door • ...
door + rzeczownik
Kolokacji: 57
door frame • door lock • door opening • door panel • door neighbor • door jamb • door knob • ...
door + czasownik
Kolokacji: 158
door opens • door closes • door swings • door slams • door leading • door slides • door shuts • door flies • door unlocks • door bangs • ...
czasownik + door
Kolokacji: 190
door set • make to the door • lead through the door • lay at one's door • show up at one's door • door is unlocked • come out of the door • ...
przymiotnik + door
Kolokacji: 202
front door • open door • closed door • double door • rear door • wooden door • outer door • revolving door • inner door • French door • ...
przyimek + door
Kolokacji: 46
behind doors • in front of the door • with doors • next door • out the door • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
  • Three at least by the time she told me to go behind the door.
  • He took them all and turned in time to see something move behind the door.
  • She had long been in her own room behind a closed door.
  • He found what had to be them behind the open main door.
  • The thing which had been standing behind the door and waiting for her wasn't human.
  • He stood up and put his back to the wall, behind the door.
  • But there was another sound growing behind the door, the like of which he'd never heard before.
  • I'm keeping very still behind the door, I can hear my own heart.
  • No matter what came up, I would stay behind the door of my office and deal with it there.
  • They weren't interested in what might be behind the door, not yet.
4. next door = po sąsiedzku, w sąsiedztwie next door
8. towards the door = w kierunku drzwi towards the door
14. at the door = w wejściu, przy wejściu, przed drzwiami, pod drzwiami at the door
32. via the door = przez drzwi via the door
34. without doors = bez drzwi without doors
35. including doors = w tym drzwi including doors
36. about the door = o drzwiach about the door
37. across the door = w poprzek drzwi across the door

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.