BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"doctor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

doctor rzeczownik

rzeczownik + doctor
Kolokacji: 69
witch doctor • family doctor • team doctor • Doctor of Laws degree • doctor of the products • Doctor of Laws • Doctor of Letters • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
3. team doctor = lekarz zespołowy team doctor
6. Doctor of Laws = doktorat w dziedzinie prawa Doctor of Laws
9. spin doctor = rzecznik prasowy (np. partii politycznej) spin doctor
10. eye doctor = okulista eye doctor
11. care doctor = lekarz opieki care doctor
14. Doctor of Divinity = doktor teologii Doctor of Divinity
15. army doctor = wojskowy lekarz army doctor
16. Doctor of Philosophy = tytuł doktora nauk humanistycznych Doctor of Philosophy
  • In 1965 he was awarded Doctor of Philosophy working on an inter-disciplinary subject.
  • He took the degree of Doctor of Philosophy in 1739.
  • Some positions, such as faculty (academic staff) require a Doctor of Philosophy.
  • Lillet was once a Doctor of Philosophy, if you believed her line.
  • Doctor of Philosophy: a degree designed for academic research in religion.
  • She earned the degree of Doctor of Philosophy in 2006.
  • The first Doctor of Philosophy was awarded in 1952.
  • The degree was abolished in 1863, and replaced with the Doctor of Philosophy.
  • He received Doctor of Philosophy from that university in 1943.
  • He began studies in physics about 1950, and became a Doctor of Philosophy in 1955.
17. Doctor of Medicine = doktor nauk medycznych; dr n. med.; dr med. Doctor of Medicine
18. Doctor of Science = doktor nauk ścisłych Doctor of Science
19. woman doctor = lekarz kobieta woman doctor
20. doctor of breathing problems = lekarz oddychania problemami doctor of breathing problems
21. hospital doctor = lekarz szpitalny hospital doctor
doctor + rzeczownik
Kolokacji: 28
doctor visit • Doctor Doom • Doctor Strange • Doctor Zhivago • Doctor Octopus • ...
doctor + czasownik
Kolokacji: 373
doctor says • doctor tells • doctor prescribes • doctor recommends • doctor monitors • doctor treats • doctor suggests • ...
czasownik + doctor
Kolokacji: 125
allow doctors • pay doctors • include doctors • call one's doctor • seek from one's doctor • speak with one's doctor • tell one's doctor • ...
przymiotnik + doctor
Kolokacji: 149
medical doctor • honorary Doctor • young doctor • local doctor • good doctor • American doctor • new doctor • professional doctor • ...
przyimek + doctor
Kolokacji: 19
among doctors • between doctors • against doctors • including doctors • for doctors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.