Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"division" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

division rzeczownik

rzeczownik + division
Kolokacji: 389
Infantry Division • NCAA Division • Cavalry Division • Atlantic Division • cell division • services division • Panzer Division • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
6. cell division = podział komórkowy cell division
11. Joy Division = Radość Podział Joy Division
14. rights division = prawa podział rights division
15. Patrick Division = Patrick Podział Patrick Division
16. East Division = Wschód Podział East Division
17. West Division = Zachód Podział West Division
20. music division = podział muzyczny music division
21. North Division = Północ Podział North Division
23. division of Media = podział Środków przekazu division of Media
24. Air Division = Podział lotniczy Air Division
25. school division = podział szkolny school division
26. Football League First Division = Liga piłkarska Pierwszy Podział Football League First Division
27. class division = podział klasowy class division
28. South Division = Południe Podział South Division
29. Rifle Division = Strzelba Podział Rifle Division
31. census division = podział spisu ludności census division
32. weight division = podział wagi weight division
33. Appellate Division of State Court = Apelacyjny Podział sądu państwowego Appellate Division of State Court
36. systems division = systemy podział systems division
37. Pacific Division = Podział Oceanu Spokojnego Pacific Division
42. land division = podział lądowy land division
43. affairs division = sprawy podział affairs division
48. film division = podział filmowy film division
49. security division = podział związany z bezpieczeństwem security division
52. division of Chile = podział Chile division of Chile
55. book division = podział książki book division
56. marketing division = podział marketingowy marketing division
59. tank division = podział pancerny tank division
62. Bench Division = Ławka Podział Bench Division
63. youth division = podział młodzieżowy youth division
64. television division = podział telewizyjny television division
65. management division = podział dotyczący zarządzania management division
68. kg division = podział kg kg division
70. business division = biznesowy podział business division
72. Northeast Division = Północny wschód Podział Northeast Division
73. banking division = podział bankowy banking division
74. county division = podział hrabstwa county division
75. sports division = sporty podział sports division
76. Midwest Division = Środkowy Zachód Podział Midwest Division
77. computer division = podział komputerowy computer division
78. Family Division = Wydział Rodzinny (Wysokiego Trybunału) Family Division
  • He currently presides in the family division of the circuit court.
  • The Family Division deals with divorce, children and medical treatment.
  • The exception to this is justices in the family division who wear formal suits.
  • The family division is discharged with resolving domestic relations and juvenile cases.
  • The Family Division has jurisdiction over divorce, custody/support and domestic violence cases.
  • Typically, a county court's family division judges petitions for dissolution of marriages.
  • He was assigned to the Family Division and given the customary knighthood.
  • Plot sizes are shrinking with each successive family division.
  • He was appointed to the Family Division and received the customary knighthood.
  • The Family Division deals with personal human matters such as divorce, children, probate and medical treatment.
79. technology division = podział techniki technology division
80. estate division = podział majątku estate division
81. resources division = zasoby podział resources division
83. operating division = posługując się podziałem operating division
84. Southeast Division = Południowo-wschodni Podział Southeast Division
87. Chittagong Division = Chittagong Podział Chittagong Division
88. Chancery Division = Wydział Kanclerski (Wysokiego Trybunału) Chancery Division
91. New Jersey Division = New Jersey Podział New Jersey Division
92. division of several teams = podział kilku zespołów division of several teams
93. health division = podział zdrowotny health division
94. Chevrolet division = Chevrolet podział Chevrolet division
division + rzeczownik
Kolokacji: 91
division title • division championship • division series • division champion • division commander • division team • Division game • ...
division + czasownik
Kolokacji: 143
division begins • division takes • division includes • division fights • division moves • division goes • division makes • division consists • ...
czasownik + division
Kolokacji: 114
division called • include divisions • promote to the division • make in the Division • consist of several divisions • ...
przymiotnik + division
Kolokacji: 258
Western Division • internal division • criminal division • deep division • separate division • administrative division • Canadian Division • ...
przyimek + division
Kolokacji: 28
by division • during the NCAA Division • among Division • into several divisions • within the division • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.