ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"disposal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

disposal rzeczownik

rzeczownik + disposal
Kolokacji: 12
waste disposal • garbage disposal • sewage disposal • ordnance disposal • trash disposal • ...
disposal + rzeczownik
Kolokacji: 23
waste disposal company • disposal site • disposal facility • disposal cost • disposal method • ...
czasownik + disposal
Kolokacji: 10
place at one's disposal • put at one's disposal • use at one's disposal • await disposal • regulate disposal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(2) await, require, average
Kolokacji: 3
(3) include, refuse
Kolokacji: 2
1. disposal is included = pozbycie się jest obejmowane disposal is included
  • Off-site disposal or other releases show only net off-site disposal or other releases, that is, off-site disposal or other releases transferred to other TRI facilities reporting such transfers as on-site disposal or other releases are not included to avoid double counting.
2. refuse disposal = pozbywanie się odpadków refuse disposal
przymiotnik + disposal
Kolokacji: 12
proper disposal • safe disposal • off-site disposal • improper disposal • final disposal • ...
przyimek + disposal
Kolokacji: 8
for disposal • of disposal • at one's disposal • to disposal • on the disposal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.