"disguise" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

disguise czasownik

disguise + rzeczownik
Kolokacji: 5
disguise the fact • disguise one's voice • disguise one's identity • disguise one's origin • disguise one's feelings
disguise + przyimek
Kolokacji: 11
disguised in • disguise with • disguise from • disguise to • disguise for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. disguised in = zmieniony wygląd w disguised in
3. disguise from = zmieniać wygląd z disguise from
4. disguise to = zmieniać wygląd aby disguise to
disguise + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 14
thinly disguised • cleverly disguised • barely disguise • well disguised • cunningly disguised • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.