BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"discrimination" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

discrimination rzeczownik

rzeczownik + discrimination
Kolokacji: 19
sex discrimination • age discrimination • employment discrimination • job discrimination • gender discrimination • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. sex discrimination = dyskryminacja ze względu na płeć sex discrimination
2. age discrimination = dyskryminacja ze względu na wiek, dyskryminacja osób starszych, dyskryminacja wiekowa age discrimination
4. job discrimination = dyskryminacja w pracy job discrimination
5. gender discrimination = dyskryminacja ze względu na płeć gender discrimination
discrimination + rzeczownik
Kolokacji: 10
discrimination suit • discrimination lawsuit • discrimination case • discrimination complaint • discrimination law • ...
discrimination + czasownik
Kolokacji: 7
discrimination occurs • discrimination exists • discrimination continues • discrimination persists • discrimination bases • ...
czasownik + discrimination
Kolokacji: 47
prohibit discrimination • face discrimination • end discrimination • ban discrimination • suffer discrimination • discrimination based • ...
przymiotnik + discrimination
Kolokacji: 61
racial discrimination • sexual discrimination • religious discrimination • reverse discrimination • past discrimination • ...
przyimek + discrimination
Kolokacji: 14
against discrimination • of discrimination • from discrimination • to discrimination • for discrimination • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.