BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"director" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

director rzeczownik

rzeczownik + director
Kolokacji: 243
executive director • film director • music director • deputy director • program director • communications director • museum director • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. executive director = dyrektor wyższego szczebla, dyrektor wykonawczy executive director
4. deputy director = zastępca dyrektora, zastępca dyrektora generalnego deputy director
6. art director = dyrektor artystyczny (pracownik agencji reklamowej odpowiedzialny za wizualną stronę reklam) art director
11. budget director = dyrektor ekonomiczny odpowiedzialny za budżet budget director
16. band director = dyrektor zespołu band director
18. publicity director = dyrektor reklamowy publicity director
19. news director = szef programów telewizyjnych (np. w telewizji) news director
  • "We have to go on the air right away," said the news director.
  • He remained news director at the station until a few months before his death.
  • The news director stumbled and tried to keep up with him.
  • The news director crawled back to his wife and children.
  • He was senior editor for many years before becoming news director in 1973.
  • Renee Smith is the current news director as of 2011.
  • Bernie watched the news director, taking a step towards him.
  • After a few years, the news director told Stossel to go on the air and read what he wrote.
  • The station has a handful of staff members, including a news director and an anchor.
  • Occasionally, a student will be tapped to serve as news director.
21. staff director = dyrektor personelu staff director
23. stage director = dyrektor sceniczny stage director
25. opera director = dyrektor opery opera director
26. design director = dyrektor projektowy design director
27. library director = dyrektor biblioteczny library director
30. media director = dyrektor medialny media director
31. board director = dyrektor zarządu board director
32. television director = dyrektor telewizyjny television director
33. state director = dyrektor państwowy state director
35. club director = klubu dyrektor club director
53. unit director = dyrektor jednostki unit director
54. deputy executive director = dyrektor wykonawczy w zastępstwie deputy executive director
56. video director = dyrektor na wideo video director
59. director of photography = operator filmowy, reżyser obrazu, autor zdjęć director of photography
61. director of the Royal Ballet = dyrektor Królewskiego Baletu director of the Royal Ballet
63. director of admissions = kierownik działu rekrutacji (uczelni) director of admissions
64. race director = dyrektor wyścigu race director
69. police director = dyrektor policyjny police director
71. Hollywood director = Hollywoodzki dyrektor Hollywood director
82. action director = dyrektor działania action director
84. director of football = dyrektor piłki nożnej director of football
86. account director = dyrektor ds. klientów (osoba kierująca zespołem odpowiedzialnym za kontakt z konkretnymi klientami) account director
87. director of safety = dyrektor bezpieczeństwa director of safety
89. director of the New chapter = dyrektor Nowego rozdziału director of the New chapter
91. time director = dyrektor czasu time director
92. director of a member = członek zarządu członka director of a member
93. series director = dyrektor szeregowy series director
94. business director = biznesowy dyrektor business director
95. team director = dyrektor zespołowy team director
96. wine director = dyrektor winny wine director
97. director of chairman = dyrektor przewodniczącego director of chairman
director + rzeczownik
Kolokacji: 9
Directors Guild • director Steve McQueen • Director Award • director position • Director General • ...
director + czasownik
Kolokacji: 171
director includes • director decides • director tells • director says • director calls • director works • director leads • director makes • ...
czasownik + director
Kolokacji: 94
appoint director • sue director • name director • include director • return as director • director known • make director • win director • ...
przymiotnik + director
Kolokacji: 175
artistic director • assistant director • associate director • creative director • athletic director • executive director • musical director • ...
przyimek + director
Kolokacji: 15
of directors • including Director • under one's director • for Director • in director • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.