"directly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

directly przysłówek

czasownik + directly
Kolokacji: 487
go directly • look directly • directly connected • speak directly • lead directly • directly affect • directly elected • report directly • ...
directly + przymiotnik
Kolokacji: 24
directly responsible • directly proportional • directly opposite • directly attributable • available directly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. directly responsible = bezpośrednio odpowiedzialny directly responsible
2. directly proportional = wprost proporcjonalny directly proportional
3. directly opposite = dokładnie naprzeciwko directly opposite
4. directly attributable = bezpośrednio związany directly attributable
5. available directly = dostępny bezpośrednio available directly
6. directly comparable = bezpośrednio porównywalny directly comparable
7. directly relevant = bezpośrednio istotny directly relevant
8. directly accessible = bezpośrednio dostępny directly accessible
9. directly subordinate = bezpośrednio niższy rangą directly subordinate

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.