KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
3. diplomatic personnel = dyplomatyczny personel diplomatic personnel
4. diplomatic staff = personel dyplomatyczny diplomatic staff
5. diplomatic team = dyplomatyczny zespół diplomatic team
  • You know why we have to get the diplomatic team there, Scotty.
  • The diplomatic team is the finest the Federation can send.
  • However, for the moment, I am here only to serve the diplomatic team.
  • I mean, we got a diplomatic team over there, and this has some serious implications.
  • Even now, his handpicked diplomatic team were on their way to Jerusalem.
  • "I was there with a diplomatic team once," he said.
  • I agreed not to break up the diplomatic team.
  • At least, West assumed it was the diplomatic team.
  • Thus he was a natural choice for the special diplomatic team.
  • If we are to proceed together, then the formal diplomatic team can bring them up to date later.
6. diplomatic ally = dyplomatyczny sojusznik diplomatic ally
(7) pressure, push
Kolokacji: 2
(11) career, progress
Kolokacji: 2
(12) skill, reason
Kolokacji: 2
(17) history, historian
Kolokacji: 2
(20) mean, norm
Kolokacji: 2
(21) isolation, analyst
Kolokacji: 2
(28) pouch, plate, bag
Kolokacji: 3
(31) presence, front
Kolokacji: 2
(32) move, gesture, stance
Kolokacji: 3
(38) breakthrough, observer
Kolokacji: 2
(40) protocol, etiquette
Kolokacji: 2
(45) nicety, objective
Kolokacji: 2
(46) gift, talent
Kolokacji: 2
(48) tool, friction
Kolokacji: 2
(49) courier, journey
Kolokacji: 2
(50) posting, agenda
Kolokacji: 2
(52) embarrassment, disaster
Kolokacji: 2
(53) alliance, treaty
Kolokacji: 2
(54) courtesy, formality
Kolokacji: 2
(56) blunder, gaffe
Kolokacji: 2
(57) finesse, tact
Kolokacji: 2
(58) premise, insult
Kolokacji: 2
(59) secret, quandary, reporting
Kolokacji: 3
(60) vehicle, paper
Kolokacji: 2
(61) smile, aspect
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.