Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
  • We already do pay for defense and the diplomatic service.
  • He has had a long career in the Military, diplomatic service, and government.
  • Tell you what, though, I shouldn't mind the diplomatic service.
  • Two years later a new commercial diplomatic service was created.
  • In November 1987, he was back into the diplomatic service.
  • He served in this position, his final diplomatic service, less than a year.
  • In 1965 he started his career within the Israeli diplomatic service.
  • "I had no idea the diplomatic service was so dangerous."
  • But it was after he went into the diplomatic service that the real trouble began.
  • We would also like it to be able to call on a joint diplomatic service.
3. diplomatic personnel = dyplomatyczny personel diplomatic personnel
4. diplomatic staff = personel dyplomatyczny diplomatic staff
5. diplomatic team = dyplomatyczny zespół diplomatic team
6. diplomatic ally = dyplomatyczny sojusznik diplomatic ally
(7) pressure, push
Kolokacji: 2
(11) career, progress
Kolokacji: 2
(12) skill, reason
Kolokacji: 2
(17) history, historian
Kolokacji: 2
(20) mean, norm
Kolokacji: 2
(21) isolation, analyst
Kolokacji: 2
(28) pouch, plate, bag
Kolokacji: 3
(31) presence, front
Kolokacji: 2
(32) move, gesture, stance
Kolokacji: 3
(38) breakthrough, observer
Kolokacji: 2
(40) protocol, etiquette
Kolokacji: 2
(45) nicety, objective
Kolokacji: 2
(46) gift, talent
Kolokacji: 2
(48) tool, friction
Kolokacji: 2
(49) courier, journey
Kolokacji: 2
(50) posting, agenda
Kolokacji: 2
(52) embarrassment, disaster
Kolokacji: 2
(53) alliance, treaty
Kolokacji: 2
(54) courtesy, formality
Kolokacji: 2
(56) blunder, gaffe
Kolokacji: 2
(57) finesse, tact
Kolokacji: 2
(58) premise, insult
Kolokacji: 2
(59) secret, quandary, reporting
Kolokacji: 3
(60) vehicle, paper
Kolokacji: 2
(61) smile, aspect
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.