PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
(7) pressure, push
Kolokacji: 2
(11) career, progress
Kolokacji: 2
(12) skill, reason
Kolokacji: 2
(17) history, historian
Kolokacji: 2
(20) mean, norm
Kolokacji: 2
(21) isolation, analyst
Kolokacji: 2
(28) pouch, plate, bag
Kolokacji: 3
(31) presence, front
Kolokacji: 2
(32) move, gesture, stance
Kolokacji: 3
(38) breakthrough, observer
Kolokacji: 2
(40) protocol, etiquette
Kolokacji: 2
(45) nicety, objective
Kolokacji: 2
(46) gift, talent
Kolokacji: 2
(48) tool, friction
Kolokacji: 2
(49) courier, journey
Kolokacji: 2
1. diplomatic courier = kurier dyplomatyczny diplomatic courier
  • He'd spent over four T-years assigned to play diplomatic courier for various embassies before they stuck him here.
  • In May 1941 he was reassigned as a diplomatic courier to Japan.
  • Yariko's cover is that of a diplomatic courier to Mozambique.
  • It'll go home to Earth on a diplomatic courier.
  • The microfilm arrived last night via a Spanish diplomatic courier.
  • He was a diplomatic courier for the United States Foreign Service from 1949 to 1950.
  • February 5 became an official remembrance day of fallen diplomatic couriers.
  • From 1961 until his death he worked as a diplomatic courier.
  • One would be to use a diplomatic courier.
  • A diplomatic courier must never be arrested or detained.
2. diplomatic journey = dyplomatyczna podróż diplomatic journey
(50) posting, agenda
Kolokacji: 2
(52) embarrassment, disaster
Kolokacji: 2
(53) alliance, treaty
Kolokacji: 2
(54) courtesy, formality
Kolokacji: 2
(56) blunder, gaffe
Kolokacji: 2
(57) finesse, tact
Kolokacji: 2
(58) premise, insult
Kolokacji: 2
(59) secret, quandary, reporting
Kolokacji: 3
(60) vehicle, paper
Kolokacji: 2
(61) smile, aspect
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.