ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
(7) pressure, push
Kolokacji: 2
(11) career, progress
Kolokacji: 2
(12) skill, reason
Kolokacji: 2
(17) history, historian
Kolokacji: 2
(20) mean, norm
Kolokacji: 2
(21) isolation, analyst
Kolokacji: 2
(28) pouch, plate, bag
Kolokacji: 3
(31) presence, front
Kolokacji: 2
(32) move, gesture, stance
Kolokacji: 3
(38) breakthrough, observer
Kolokacji: 2
(40) protocol, etiquette
Kolokacji: 2
1. diplomatic dispute = dyplomatyczny spór diplomatic dispute
2. diplomatic row = dyplomatyczny rząd diplomatic row
  • This led to a diplomatic row between the two countries.
  • Presently there is a diplomatic row going on over extraditions.
  • The crew of the US plane was detained for 11 days in a major diplomatic row.
  • It's so bad it could cause a diplomatic row.
  • It is not the first time the programme has provoked a diplomatic row.
  • The incident sparked a diplomatic row between India and Italy.
  • Escalating costs and the subsequent diplomatic row helped place the project on the back burner.
  • In 2009, a serious diplomatic row erupted between the two countries.
  • The incident initiated a diplomatic row between Britain and Ireland.
  • After a diplomatic row lasting half a year, Charles declared war, explicitly referring to this incident.
3. diplomatic wrangling = taktowna kłótnia diplomatic wrangling
4. diplomatic spat = taktowne getry diplomatic spat
5. diplomatic wrangle = taktowny zatarg diplomatic wrangle
(45) nicety, objective
Kolokacji: 2
(46) gift, talent
Kolokacji: 2
(48) tool, friction
Kolokacji: 2
(49) courier, journey
Kolokacji: 2
(50) posting, agenda
Kolokacji: 2
(52) embarrassment, disaster
Kolokacji: 2
(53) alliance, treaty
Kolokacji: 2
(54) courtesy, formality
Kolokacji: 2
(56) blunder, gaffe
Kolokacji: 2
(57) finesse, tact
Kolokacji: 2
(58) premise, insult
Kolokacji: 2
(59) secret, quandary, reporting
Kolokacji: 3
(60) vehicle, paper
Kolokacji: 2
(61) smile, aspect
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.