ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
(7) pressure, push
Kolokacji: 2
(11) career, progress
Kolokacji: 2
(12) skill, reason
Kolokacji: 2
1. diplomatic skill = dyplomatyczna biegłość diplomatic skill
2. diplomatic reason = taktowny powód diplomatic reason
  • "Bad deals are not good, even for diplomatic reasons," he said in a recent interview.
  • For diplomatic reasons the true purpose of the exercise was never revealed.
  • "Bad deals are not good, even for diplomatic reasons," he said.
  • For diplomatic reasons, this could not be revealed to the Russians.
  • The admiral might not want to grant it for diplomatic reasons.
  • But due to diplomatic reasons they will not be available from 2012.
  • In the end fatigue decided her, and the lack of a diplomatic reason to refuse.
  • Second, there are diplomatic reasons behind the use of black propaganda.
  • And for purely diplomatic reasons, we all wear them in Zone.
  • Probably, unless there were important diplomatic reasons we don't know about that detained him here.
(17) history, historian
Kolokacji: 2
(20) mean, norm
Kolokacji: 2
(21) isolation, analyst
Kolokacji: 2
(28) pouch, plate, bag
Kolokacji: 3
(31) presence, front
Kolokacji: 2
(32) move, gesture, stance
Kolokacji: 3
(38) breakthrough, observer
Kolokacji: 2
(40) protocol, etiquette
Kolokacji: 2
(45) nicety, objective
Kolokacji: 2
(46) gift, talent
Kolokacji: 2
(48) tool, friction
Kolokacji: 2
(49) courier, journey
Kolokacji: 2
(50) posting, agenda
Kolokacji: 2
(52) embarrassment, disaster
Kolokacji: 2
(53) alliance, treaty
Kolokacji: 2
(54) courtesy, formality
Kolokacji: 2
(56) blunder, gaffe
Kolokacji: 2
(57) finesse, tact
Kolokacji: 2
(58) premise, insult
Kolokacji: 2
(59) secret, quandary, reporting
Kolokacji: 3
(60) vehicle, paper
Kolokacji: 2
(61) smile, aspect
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.