BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomat rzeczownik

rzeczownik + diplomat
Kolokacji: 9
career diplomat • U.S. diplomat • United States diplomat • NATO diplomat • Vatican diplomat • ...
diplomat + czasownik
Kolokacji: 86
diplomat says • diplomat believes • diplomat describes • diplomat suggests • diplomat makes • ...
czasownik + diplomat
Kolokacji: 16
serve as a diplomat • expel several diplomats • tell diplomats • send diplomats • include diplomats • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) serve, protect
Kolokacji: 2
(3) tell, include, quote, call
Kolokacji: 4
1. diplomat accused = dyplomata oskarżył diplomat accused
2. diplomat appointed = dyplomata wyznaczył diplomat appointed
3. diplomat assigned = dyplomata przydzielił diplomat assigned
4. diplomat accredited = dyplomata akredytował diplomat accredited
5. diplomat named = dyplomata nazwał diplomat named
przymiotnik + diplomat
Kolokacji: 100
Western diplomat • American diplomat • foreign diplomat • senior diplomat • British diplomat • European diplomat • French diplomat • ...
przyimek + diplomat
Kolokacji: 12
to diplomats • of diplomats • with diplomats • for diplomats • among diplomats • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.