BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"diplomat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomat rzeczownik

rzeczownik + diplomat
Kolokacji: 9
career diplomat • U.S. diplomat • United States diplomat • NATO diplomat • Vatican diplomat • ...
diplomat + czasownik
Kolokacji: 86
diplomat says • diplomat believes • diplomat describes • diplomat suggests • diplomat makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. diplomat makes = dyplomata robi diplomat makes
2. diplomat sees = dyplomata widzi diplomat sees
4. diplomat meets = dyplomata spotyka diplomat meets
5. diplomat serving = dyplomata porcja diplomat serving
6. diplomat takes = dyplomata bierze diplomat takes
7. diplomat leaves = liście dyplomaty diplomat leaves
8. diplomat attends = dyplomata jest obecny diplomat attends
9. diplomat representing = reprezentowanie dyplomaty diplomat representing
10. diplomat gives = dyplomata daje diplomat gives
11. diplomat lives = życia dyplomaty diplomat lives
12. diplomat points = punkty dyplomaty diplomat points
13. diplomat goes = dyplomata idzie diplomat goes
14. diplomat gathers = marszczenia dyplomaty diplomat gathers
(8) warn, fear, caution
Kolokacji: 3
(11) hope, doubt, suspect
Kolokacji: 3
(12) confirm, insist
Kolokacji: 2
(13) complain, protest
Kolokacji: 2
(15) dismiss, welcome, send
Kolokacji: 3
(16) criticize, praise
Kolokacji: 2
(17) accuse, blame
Kolokacji: 2
czasownik + diplomat
Kolokacji: 16
serve as a diplomat • expel several diplomats • tell diplomats • send diplomats • include diplomats • ...
przymiotnik + diplomat
Kolokacji: 100
Western diplomat • American diplomat • foreign diplomat • senior diplomat • British diplomat • European diplomat • French diplomat • ...
przyimek + diplomat
Kolokacji: 12
to diplomats • of diplomats • with diplomats • for diplomats • among diplomats • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.