Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"detail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

detail rzeczownik

rzeczownik + detail
Kolokacji: 79
security detail • minute detail • contact detail • work detail • detail of one's life • detail of another individual • ...
detail + rzeczownik
Kolokacji: 8
detail work • Detail Report • Details magazine • Detail map • detail change • ...
detail + czasownik
Kolokacji: 51
detail emerges • detail comes • detail sees • detail varies • detail remains • detail includes • detail makes • ...
czasownik + detail
Kolokacji: 136
provide details • discuss details • disclose details • reveal details • release details • contain details • add details • offer details • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
6. contain details = zawieraj szczegóły contain details
12. publish details = publikuj szczegóły publish details
13. show details = szczegóły widowiska show details
17. visit for details = wizyta dla szczegółów visit for details
21. click for details = stuk dla szczegółów click for details
22. report details = szczegóły raportu report details
23. share details = szczegóły akcyjne share details
24. obtain details = nabądź szczegółów obtain details
25. supply details = szczegóły dostawcze supply details
28. omit details = pomiń szczegóły omit details
33. recall the details = przypomnij sobie szczegóły recall the details
34. send details = wyślij szczegóły send details
36. make out details = zrozum szczegóły make out details
37. need details = szczegóły potrzeby need details
38. remember the details = przypomnij sobie szczegóły remember the details
39. learn the details = naucz się szczegółów learn the details
41. lack detail = szczegół braku lack detail
42. hear the details = usłysz szczegóły hear the details
43. pay to detail = płaca do szczegółu pay to detail
47. differ in details = różnij się szczegółami differ in details
49. detail is made = szczegół jest zrobiony detail is made
51. note details = szczegóły notatki note details
52. find out the finer details = odkryj drobniejsze szczegóły find out the finer details
53. notice details = szczegóły ogłoszenia notice details
54. tell in detail = powiedz szczegółowo tell in detail
56. detail required = szczegół wymagał detail required
57. detail is kept = szczegół jest trzymany detail is kept
58. present details = obecne szczegóły present details
59. mention details = szczegóły wzmianki mention details
przymiotnik + detail
Kolokacji: 320
far detail • great detail • small detail • technical detail • specific detail • fine detail • architectural detail • minor detail • ...
przyimek + detail
Kolokacji: 21
for details • including details • into detail • in detail • to detail • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.