14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(7) church, Cathedral, chapel
Kolokacji: 3
1. design churches = kościoły projektowe design churches
2. design one's Cathedral = projekt czyjś Katedra design one's Cathedral
  • Grace Church was designed by James Renwick Jr., who also designed St. Patrick's Cathedral.
  • The choir and the area around it was redesigned in 1691 to the design of Lorenzo Gafa', the same architect who had designed Mdina's Cathedral.
  • He also designed St Paul's Cathedral, Dundee.
  • Drawers were filled with architectural drawings, including many by Sir Christopher Wren, the 18th-century architect who designed St. Paul's Cathedral and 51 other churches in London.
  • Butterfield was one of the great architects of the Gothic revival and also designed St Ninian's Cathedral in Perth.
  • They also designed St David's Cathedral, Hobart, in Tasmania.
  • He also designed Vaduz Cathedral and St. Joseph's Cathedral in Bucharest.
  • In 1888, he designed St John's Cathedral in Napier.
  • Renwick later designed St. Patrick's Cathedral, New York and the original building of the Smithsonian Institution.
  • The builder was John Young, who designed St Mary's Cathedral.
3. design the chapel = zaprojektuj kaplicę design the chapel
(10) poster, packaging, ad
Kolokacji: 3
(15) version, model, stamp
Kolokacji: 3
(16) cover, test, wallpaper
Kolokacji: 3
(18) residence, mansion, Palace
Kolokacji: 3
(20) jewelry, handbag
Kolokacji: 2
(22) chip, office, hat
Kolokacji: 3
(23) type, font
Kolokacji: 2
(24) logo, drug
Kolokacji: 2
(26) shoe, renovation
Kolokacji: 2
(27) coin, change, flaw
Kolokacji: 3
(28) solution, method
Kolokacji: 2
(29) landscape, scenery
Kolokacji: 2
(31) extension, expansion
Kolokacji: 2
(32) coat, primer
Kolokacji: 2
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.