KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(7) church, Cathedral, chapel
Kolokacji: 3
(10) poster, packaging, ad
Kolokacji: 3
(15) version, model, stamp
Kolokacji: 3
(16) cover, test, wallpaper
Kolokacji: 3
(18) residence, mansion, Palace
Kolokacji: 3
(20) jewelry, handbag
Kolokacji: 2
(22) chip, office, hat
Kolokacji: 3
(23) type, font
Kolokacji: 2
(24) logo, drug
Kolokacji: 2
1. design the artwork = zaprojektuj szatę graficzną design the artwork
2. design graphics = grafika projektowa design graphics
3. design the cover art = zaprojektuj sztukę okładką design the cover art
  • Bertmer also designed the cover art for Jesuit's 2011 compilation album Discography.
  • As the series' manga artist, Kobayashi also designed the cover art.
  • He also designed the cover art for Say Anything's album In Defense of the Genre.
  • He also designed the cover art for the season three DVD and Blu-ray set.
  • Walker also designed the cover art for Scum.
  • Noted graphic design group The Designers Republic designed the cover art.
  • In 2009, Madonna paid Guetta to design the cover art for her Celebration album.
  • He also designed the cover art for Attack in Black's first album, Marriage.
  • Millet also designed the cover art for this album.
  • Phil Hartman designed the cover art for Silver, the quintet's only album.
4. design sculptures = rzeźby projektowe design sculptures
5. design displays = wystawy projektowe design displays
6. design exhibits = dowody rzeczowe projektowe design exhibits
7. design exhibitions = wystawy projektowe design exhibitions
(26) shoe, renovation
Kolokacji: 2
(27) coin, change, flaw
Kolokacji: 3
(28) solution, method
Kolokacji: 2
(29) landscape, scenery
Kolokacji: 2
(31) extension, expansion
Kolokacji: 2
(32) coat, primer
Kolokacji: 2
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.