KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
(3) fashion, signature
Kolokacji: 2
(7) garden, landscaping
Kolokacji: 2
(8) landscape, Graphic, mural
Kolokacji: 3
(11) system, layout, lattice
Kolokacji: 3
(23) project, Energy
Kolokacji: 2
(25) flag, Totem
Kolokacji: 2
2. Totem Design = Totem Projekt Totem Design
  • The screen can be made to size (6 1/2 feet tall by 6 1/2 feet wide, $3,500) at Totem Design, (212) 925-5506.
  • The entire eight-piece line is available at Totem Design, 71 Franklin Street (Broadway).
  • Both are at Totem Design, 71 Franklin Street (Broadway).
  • It is $430 at Totem Design.
  • That's when Totem Design, 71 Franklin Street, will hold a sale of everything on its floor, with discounts of 20 percent to 80 percent.
  • It is $195 at Totem Design, 71 Franklin Street (Broadway).
  • The drawers, in white, blue, black or taupe, are $42 each with a set of legs at Totem Design, 71 Franklin Street (Broadway).
  • Order it in any of 40 colors; $900 at Totem Design, 71 Franklin Street (Broadway).
  • Also available in other colors, it is $3,800 at Totem Design, 71 Franklin Street (Broadway); (888) 519-5587.
  • It is $85 at Totem Design.
(26) custom, stealth
Kolokacji: 2
(27) church, Shaker
Kolokacji: 2
(28) research, Enquirer, trial
Kolokacji: 3
(33) poster, chair, office
Kolokacji: 3
(39) lens, lotus, circuitry
Kolokacji: 3
(40) Revival, Renaissance
Kolokacji: 2
(45) wheel, axle, bicycle, brake
Kolokacji: 4
(46) page, Wright, Mauser
Kolokacji: 3
(47) turbine, helicopter, rotor
Kolokacji: 3
(48) road, highway, pavement
Kolokacji: 3
(49) card, wallpaper, board
Kolokacji: 3
(50) VLSI, Porsche, Aero
Kolokacji: 3
(52) telescope, rifle, firearm, gun
Kolokacji: 4
(53) tile, pottery, brick
Kolokacji: 3
(54) process, Pentagram, algorithm
Kolokacji: 3
(55) community, street, environment
Kolokacji: 3
(56) embroidery, quilt
Kolokacji: 2
(57) checkerboard, castle
Kolokacji: 2
(58) stencil, surfboard
Kolokacji: 2
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.