"delicious" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

delicious przymiotnik

delicious + rzeczownik
Kolokacji: 93
delicious recipe • delicious food • delicious meal • delicious dish • delicious stream • ...
czasownik + delicious
Kolokacji: 8
look delicious • smell delicious • taste delicious • sound delicious • serve delicious • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. look delicious = wyglądaj pyszny look delicious
2. smell delicious = zapach pyszny smell delicious
przysłówek + delicious
Kolokacji: 14
most delicious • absolutely delicious • equally delicious • particularly delicious • utterly delicious • ...
delicious + przyimek
Kolokacji: 4
delicious with • delicious in • delicious on • delicious to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.