KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"define" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

define czasownik

define + rzeczownik
Kolokacji: 144
define areas • define one's role • define life • define marriage • define functions • define standards • define goals • define several types • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
4. define marriage = określ małżeństwo define marriage
5. define functions = określ funkcje define functions
6. define standards = określ normy define standards
11. define one's style = określać czyjś styl define one's style
13. define one's position = określać czyjś pozycja define one's position
14. define one's identity = określać czyjś tożsamość define one's identity
15. define rules = definiuj zasady define rules
17. define groups = określ grupy define groups
18. define policy = określ politykę define policy
19. define codes = określ kody define codes
20. define categories = określ kategorie define categories
21. define culture = określ kulturę define culture
24. define conditions = określ warunki define conditions
25. define values = określ wartości define values
26. define one's mission = określać czyjś misja define one's mission
29. define success = określ sukces define success
czasownik + define
Kolokacji: 13
help define • try to define • used to define • help to define • come to define • ...
define + przyimek
Kolokacji: 34
defined by • defined within • defined in • defined under • define through • ...
define + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 116
clearly defined • broadly defined • sharply defined • loosely defined • narrowly defined • well defined • generally defined • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.