BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"deficit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deficit rzeczownik

rzeczownik + deficit
Kolokacji: 30
budget deficit • trade deficit • account deficit • halftime deficit • government deficit • ...
deficit + rzeczownik
Kolokacji: 21
deficit reduction • deficit spending • attention deficit disorder • attention deficit hyperactivity disorder • deficit problem • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. deficit spending = finansowanie przez deficyt finansowy deficit spending
3. attention deficit disorder = zespół nadpobudliwości psychoruchowej attention deficit disorder
4. attention deficit hyperactivity disorder = ADHD, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi attention deficit hyperactivity disorder
5. deficit problem = deficyt problem deficit problem
deficit + czasownik
Kolokacji: 43
deficit grows • deficit rises • deficit falls • deficit shrinks • deficit increases • ...
czasownik + deficit
Kolokacji: 24
rally from a deficit • come from a deficit • reduce the deficit • eliminate the deficit • increase the deficit • cut the deficit • ...
przymiotnik + deficit
Kolokacji: 72
large deficit • huge deficit • federal deficit • big deficit • annual deficit • current account deficit • fiscal deficit • American trade deficit • ...
przyimek + deficit
Kolokacji: 11
about the deficit • to the deficit • on the deficit • with a deficit • from a deficit • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.