"defence" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

defence rzeczownik

rzeczownik + defence
Kolokacji: 19
air defence • title defence • self defence • defence of the city • home defence • ...
defence + rzeczownik
Kolokacji: 75
Defence Force • Defence Minister • Defence Staff • defence policy • Defence Secretary • defence lawyer • Defence Ministry • ...
defence + czasownik
Kolokacji: 3
defence argues • defence takes • defence rests
czasownik + defence
Kolokacji: 22
play in defence • provide defence • make a defence • strengthen one's defences • organize the defence • ...
przymiotnik + defence
Kolokacji: 39
coastal defence • successful defence • German defence • civil defence • strong defence • ...
przyimek + defence
Kolokacji: 16
of Defence • on defence • in defence • through the defences • for the defence • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.