14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"decision" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

decision rzeczownik

rzeczownik + decision
Kolokacji: 105
court decision • policy decision • investment decision • landmark decision • management decision • business decision • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
2. policy decision = decyzja strategiczna policy decision
  • No policy decision can be made however until the next meeting on 30 March.
  • This is the major economic policy decision we're going to have to make.
  • Both these cases can however be seen as policy decisions.
  • A democratic system may provide better information for policy decisions.
  • The choice is expected to be seen here as his most important economic policy decision to date.
  • Many of my most important foreign policy decisions had not been popular at first.
  • But some scientists say the evidence is not yet good enough to make policy decisions.
  • It was in this way that he made many of his policy decisions.
  • The study, expected by winter, will help in making policy decisions, he said.
  • It can perhaps best be viewed as a policy decision.
4. landmark decision = przełomowa decyzja landmark decision
5. management decision = decyzja dotycząca zarządzania management decision
6. business decision = decyzja gospodarcza business decision
7. majority decision = decyzja przyjęta większością głosów, decyzja większościowa, decyzja większości majority decision
9. health decision = decyzja zdrowotna health decision
10. personnel decision = decyzja personelu personnel decision
11. design decision = decyzja projektowa design decision
13. career decision = decyzja zawodowa career decision
15. treatment decision = decyzja traktowania treatment decision
17. board decision = decyzja zarządu board decision
20. budget decision = tania decyzja budget decision
decision + rzeczownik
Kolokacji: 19
decision maker • decision process • Decision Point • decision making • decision tree • ...
decision + czasownik
Kolokacji: 200
decision makes • decision affects • decision reflects • decision allows • decision follows • decision comes • decision rests • ...
czasownik + decision
Kolokacji: 189
decision written • announce one's decision • reverse one's decision • influence one's decision • defend one's decision • ...
przymiotnik + decision
Kolokacji: 342
final decision • unanimous decision • difficult decision • right decision • tough decision • bad decision • controversial decision • ...
przyimek + decision
Kolokacji: 33
of one's decision • in one's decision • to one's decision • with one's decision • on one's decision • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.