BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"decision" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

decision rzeczownik

rzeczownik + decision
Kolokacji: 105
court decision • policy decision • investment decision • landmark decision • management decision • business decision • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
2. policy decision = decyzja strategiczna policy decision
  • The final investment decision was made at the end of 2010.
  • As of March 2012, the investment decision is not made.
  • However the investment decision to go ahead with this was not made.
  • A final investment decision is not due until at least the end of 2007.
  • The final investment decision is to be taken in 2013 and construction to start not before 2014.
  • All investment decisions will be made in line with Government best practice.
  • Yet investment decisions are made by others, the study said.
  • Isn't it better for people to be in control of their own investment decisions than not?
  • But that did not mean making her own investment decisions.
  • "People have told us that a single page would not provide them with enough information to make an investment decision," he said.
4. landmark decision = przełomowa decyzja landmark decision
5. management decision = decyzja dotycząca zarządzania management decision
6. business decision = decyzja gospodarcza business decision
7. majority decision = decyzja przyjęta większością głosów, decyzja większościowa, decyzja większości majority decision
9. health decision = decyzja zdrowotna health decision
10. personnel decision = decyzja personelu personnel decision
11. design decision = decyzja projektowa design decision
13. career decision = decyzja zawodowa career decision
15. treatment decision = decyzja traktowania treatment decision
17. board decision = decyzja zarządu board decision
20. budget decision = tania decyzja budget decision
decision + rzeczownik
Kolokacji: 19
decision maker • decision process • Decision Point • decision making • decision tree • ...
decision + czasownik
Kolokacji: 200
decision makes • decision affects • decision reflects • decision allows • decision follows • decision comes • decision rests • ...
czasownik + decision
Kolokacji: 189
decision written • announce one's decision • reverse one's decision • influence one's decision • defend one's decision • ...
przymiotnik + decision
Kolokacji: 342
final decision • unanimous decision • difficult decision • right decision • tough decision • bad decision • controversial decision • ...
przyimek + decision
Kolokacji: 33
of one's decision • in one's decision • to one's decision • with one's decision • on one's decision • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.