"debate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

debate rzeczownik

rzeczownik + debate
Kolokacji: 44
policy debate • abortion debate • floor debate • Senate debate • budget debate • ...
debate + rzeczownik
Kolokacji: 14
debate team • debate performance • debate club • debate center • debate format • ...
debate + czasownik
Kolokacji: 82
debate continues • debate rages • debate begins • debate goes • debate takes • debate focuses • debate surrounding • ...
czasownik + debate
Kolokacji: 62
provoke debate • stir debate • take in the debate • begin debate • generate debate • cause debate • spark a debate • prompt a debate • ...
przymiotnik + debate
Kolokacji: 236
public debate • political debate • heated debate • national debate • presidential debate • intense debate • ongoing debate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 63
1. public debate = debata publiczna public debate
  • And I think that we have them in the public debate now.
  • But there is no public debate over the country's economic future.
  • How much value is added to the public debate on the issue?
  • Once a public debate began, though, the Government came under pressure to act.
  • I didn't want to get into the public debate about things like that.
  • This view has been under a lot of public debate.
  • More than anything, he wants to start a public debate.
  • So now we have time to start a real public debate.
  • They want to take part in a real public debate.
  • This has been the first public debate on the matter.
3. heated debate = gorąca dyskusja (np. nad wprowadzeniem kary śmierci) heated debate
4. national debate = krajowa debata national debate
7. ongoing debate = trwająca dyskusja (np. pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami) ongoing debate
9. internal debate = wewnętrzna debata internal debate
11. fierce debate = zacięta dyskusja fierce debate
13. televised debate = wyemitowana w telewizji debata televised debate
14. bitter debate = zażarta debata bitter debate
15. lively debate = żywa dyskusja lively debate
16. open debate = obrady jawne open debate
17. vigorous debate = energiczna debata vigorous debate
18. recent debate = niedawna debata recent debate
19. great debate = wielka debata great debate
20. long debate = długa debata long debate
22. serious debate = poważna debata serious debate
23. contentious debate = kontrowersyjna debata contentious debate
24. real debate = prawdziwa debata real debate
25. big debate = wielka debata big debate
26. philosophical debate = filozoficzna debata philosophical debate
27. emotional debate = wzruszająca debata emotional debate
28. final debate = końcowa debata final debate
29. spirited debate = ożywiona debata spirited debate
30. scholarly debate = konsultacja w środowisku naukowym scholarly debate
31. scientific debate = naukowa debata scientific debate
32. sharp debate = ostra debata sharp debate
35. academic debate = akademicka debata academic debate
36. new debate = nowa debata new debate
37. major debate = ważna debata major debate
38. broad debate = szeroka debata broad debate
39. lengthy debate = rozwlekła debata lengthy debate
40. Scottish independence debate = Szkocka debata niezależności Scottish independence debate
41. wide debate = szeroka debata wide debate
42. far debate = daleko debata far debate
44. divisive debate = stwarzająca podziały debata divisive debate
45. passionate debate = namiętna debata passionate debate
46. important debate = ważna debata important debate
47. legal debate = prawna debata legal debate
48. large debate = duża debata large debate
49. intellectual debate = intelektualna debata intellectual debate
50. theological debate = teologiczna debata theological debate
51. acrimonious debate = zjadliwa debata acrimonious debate
52. furious debate = wściekła debata furious debate
53. endless debate = niekończąca się debata endless debate
54. old debate = stara debata old debate
55. long-running debate = długo grana debata long-running debate
56. historical debate = historyczna debata historical debate
57. angry debate = gniewna debata angry debate
58. legislative debate = ustawodawcza debata legislative debate
59. rancorous debate = urażona debata rancorous debate
60. impassioned debate = namiętna debata impassioned debate
61. partisan debate = debata zwolennika partisan debate
62. extensive debate = znaczna debata extensive debate
63. ethical debate = etyczna debata ethical debate
przyimek + debate
Kolokacji: 20
without debate • of debate • for Debate • with debate • under debate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.