Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
1. great deal = wiele, dużo great deal
3. good deal = wiele, dużo good deal
  • I think the public get a really good deal over here.
  • And she's done a good deal of work on her own.
  • And a good deal of the community felt the same way as we did.
  • I spent a good deal of my day talking about her.
  • She had lost a good deal of her power over him.
  • But they had a good deal of work to do yet.
  • Actually I can do a good deal of open talking.
  • If he did, they must have had a good deal to talk about.
  • He looked at her with a good deal of interest.
  • Came into a good deal of money on her death a year ago.
4. new deal = Nowy ład (program reform społeczno-gospodarczych zaproponowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych F. Roosevelta) new deal
5. better deal = lepsza umowa better deal
7. two-year deal = dwuletnia umowa two-year deal
8. three-year deal = trzyletnia umowa three-year deal
9. real deal = ktoś kto się liczy real deal
10. best deal = najlepsza umowa best deal
11. four-year deal = czteroletnia umowa four-year deal
12. five-year deal = pięcioletnia umowa five-year deal
13. bad deal = zła umowa bad deal
14. long-term deal = długoterminowa umowa long-term deal
15. lucrative deal = lukratywna umowa lucrative deal
16. similar deal = podobna umowa similar deal
17. final deal = ostatnia umowa final deal
18. whole deal = cała umowa whole deal
19. exclusive deal = ekskluzywna umowa exclusive deal
20. major deal = duża transakcja major deal
21. possible deal = możliwa umowa possible deal
22. special deal = specjalna umowa special deal
23. large deal = duża transakcja large deal
24. fair deal = uczciwa transakcja, uczciwy układ fair deal
25. permanent deal = umowa na czas nieokreślony permanent deal
26. secret deal = potajemna transakcja secret deal
27. huge deal = olbrzymia umowa huge deal
28. raw deal = niesprawiedliwe traktowanie raw deal
29. tentative deal = niepewna umowa tentative deal
30. six-year deal = sześć-rok umowa six-year deal
31. recent deal = niedawna transakcja recent deal
32. original deal = początkowy interes original deal
33. separate deal = oddzielna umowa separate deal
34. potential deal = potencjalna umowa potential deal
35. seven-year deal = siedmioletnia umowa seven-year deal
36. current deal = obecna umowa current deal
37. political deal = polityczna umowa political deal
38. sweet deal = niezły układ, złoty interes sweet deal
39. minor league deal = umowa poślednia minor league deal
40. financial deal = finansowy interes financial deal
41. complex deal = złożona umowa complex deal
42. three-way deal = trójstronna umowa three-way deal
43. late deal = spóźniona transakcja late deal
44. last-minute deal = umowa z ostatniej chwili last-minute deal
45. early deal = wczesna umowa early deal
46. shady deal = podejrzana transakcja, podejrzany interes shady deal
47. private deal = prywatna umowa private deal
48. initial deal = pierwsza litera umowa initial deal
49. economic gloom deal = kryzys gospodarczy umowa economic gloom deal
50. short-term deal = tymczasowy interes short-term deal
51. previous deal = poprzednia transakcja previous deal
52. one-shot deal = jedna całość umowa one-shot deal
53. novel deal = powieść umowa novel deal
przyimek + deal
Kolokacji: 20
close to the deal • under the deal • about the deal • of the deal • without a deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.