"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage czasownik

damage + rzeczownik
Kolokacji: 63
damage one's reputation • damage one's credibility • damage one's image • damage the economy • damage relations • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 3
avoid damaging • risk damaging • prevent damaging
damage + przyimek
Kolokacji: 25
damaged by • damaged beyond • damaged during • damage to • damaged from • ...
damage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 62
badly damaged • severely damaged • heavily damaged • seriously damaged • further damage • permanently damaged • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
  • The church was heavily damaged during a fire in 1726.
  • In 2006 the new building was heavily damaged by fire.
  • The building was heavily damaged and a few people died.
  • In 1798, the city was heavily damaged by a fire.
  • This home was heavily damaged by a fire in the following year.
  • It is probably also one of the most heavily damaged.
  • The station building was heavily damaged in a fire on 2008-08-30.
  • Most of the church structure was heavily damaged in a 1939 fire.
  • In May 1927 the station building was heavily damaged by fire.
  • It was heavily damaged in a fire on June 30, 2012.
7. slightly damaged = nieznacznie uszkodzić slightly damaged
11. easily damaged = łatwo uszkodzić easily damaged
12. fatally damage = śmiertelnie uszkodzenie fatally damage
13. greatly damaged = znacznie uszkodzić greatly damaged

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.