"cycle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cycle rzeczownik

rzeczownik + cycle
Kolokacji: 117
life cycle • election cycle • song cycle • business cycle • Ring cycle • cell cycle • development cycle • news cycle • year cycle • ...
cycle + rzeczownik
Kolokacji: 22
cycle hire scheme • cycle path • cycle time • cycle route • cycle track • ...
cycle + czasownik
Kolokacji: 27
cycle begins • cycle continues • cycle starts • cycle takes • cycle lasts • ...
czasownik + cycle
Kolokacji: 23
explore development cycles • break the cycle • complete the cycle • go through cycles • stop one's cycle • ...
przymiotnik + cycle
Kolokacji: 128
menstrual cycle • vicious cycle • economic cycle • complete cycle • natural cycle • new cycle • full cycle • entire cycle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
2. vicious cycle = błędny krąg, błędne koło vicious cycle
3. economic cycle = cykl koniunkturalny economic cycle
4. complete cycle = kompletny cykl complete cycle
5. natural cycle = naturalny cykl natural cycle
6. new cycle = nowy cykl new cycle
7. entire cycle = cały cykl entire cycle
8. full cycle = pełny cykl full cycle
9. annual cycle = cykl roczny annual cycle
10. reproductive cycle = cykl rozrodczy reproductive cycle
12. endless cycle = nieskończenie długi cykl endless cycle
13. whole cycle = cały cykl whole cycle
14. normal cycle = normalny cykl normal cycle
15. short cycle = krótki cykl short cycle
16. solar cycle = cykl słoneczny solar cycle
17. current cycle = obecny cykl current cycle
18. long cycle = długi cykl long cycle
19. lunar cycle = cykl księżycowy lunar cycle
20. regular cycle = regularny cykl regular cycle
21. seasonal cycle = sezonowy cykl seasonal cycle
22. previous cycle = poprzedni cykl previous cycle
23. two-year cycle = dwuletni cykl two-year cycle
przyimek + cycle
Kolokacji: 18
through cycles • to cycle • per cycle • after several cycles • into a cycle • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.