BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"culture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

culture rzeczownik

rzeczownik + culture
Kolokacji: 114
pop culture • youth culture • cell culture • material culture • consumer culture • world culture • drug culture • celebrity culture • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. pop culture = popkultura, kultura masowa pop culture
6. world culture = kultura światowa world culture
7. drug culture = subkultura narkotykowa drug culture
8. celebrity culture = kultura honorowa celebrity culture
9. tissue culture = hodowla komórkowa, kultura tkankowa tissue culture
10. folk culture = kultura ludowa folk culture
11. business culture = biznesowa kultura business culture
12. music culture = kultura muzyczna music culture
13. food culture = kultura odżywiania food culture
14. car culture = kultura samochodowa car culture
15. media culture = kultura medialna media culture
culture + rzeczownik
Kolokacji: 46
culture shock • culture war • culture minister • culture clash • Culture Ministry • Culture Club • ...
culture + czasownik
Kolokacji: 95
culture develops • culture changes • influenced by culture • culture uses • culture makes • ...
czasownik + culture
Kolokacji: 122
study culture • preserve culture • promote culture • represent culture • celebrate culture • bring culture • experience cultures • ...
przymiotnik + culture
Kolokacji: 400
popular culture • American culture • different culture • Western culture • Chinese culture • traditional culture • corporate culture • ...
przyimek + culture
Kolokacji: 31
across cultures • between cultures • of culture • within culture • about culture • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.