"crystal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

crystal rzeczownik

rzeczownik + crystal
Kolokacji: 33
ice crystal • Billy Crystal • quartz crystal • rock crystal • salt crystal • ...
crystal + rzeczownik
Kolokacji: 129
Crystal Palace • crystal ball • crystal structure • crystal chandelier • crystal glass • crystal lattice • Crystal Lake • crystal water • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
2. crystal ball = szklana kula, kryształowa kula (do przepowiadania przyszłości) crystal ball
  • The crystal chandelier was so pretty I almost left it on all night.
  • A crystal chandelier draws all eyes to the middle of the room.
  • It was huge, with crystal chandeliers and large picture windows.
  • A crystal chandelier hangs in the middle of the hall.
  • The crystal chandeliers of the 18th century were exactly copied.
  • A textile collection and a crystal chandelier are coming soon.
  • What happens to a crystal chandelier that isn't cleaned at least once a year?
  • Six windows on the courtyard wall and four crystal chandeliers light the room.
  • She put in a table that seated 18 and a 1780 Russian crystal chandelier.
  • Was he about to crumple to the floor, the last thing his eyes saw the crystal chandelier above him?
5. crystal glass = kryształ crystal glass
6. crystal lattice = sieć krystaliczna crystal lattice
7. Crystal Lake = Crystal Jezioro Crystal Lake
8. crystal water = woda krystaliczna crystal water
9. crystal goblet = kielich kryształowy crystal goblet
10. Crystal Skull = Crystal Czaszka Crystal Skull
11. Crystal City = Crystal Miasto Crystal City
12. crystal display = wystawa kryształów crystal display
13. crash Crystal Cruises Virgin = wypadek Crystal odbywa rejs po Dziewicy crash Crystal Cruises Virgin
14. Crystal Gayle = Crystal Gayle Crystal Gayle
15. crystal system = układ krystalograficzny crystal system
16. crystal globe = globus kryształowy crystal globe
crystal + czasownik
Kolokacji: 20
crystal grows • crystal forms • crystal contains • crystal begins • crystal makes • ...
czasownik + crystal
Kolokacji: 18
form crystals • contain crystals • make crystals • crystal is used • include crystals • ...
przymiotnik + crystal
Kolokacji: 56
large crystal • single crystal • small crystal • liquid crystal • white crystal • ...
przyimek + crystal
Kolokacji: 10
with crystals • of crystals • in crystals • to crystals • for crystals • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.