BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"cruel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cruel przymiotnik

cruel + rzeczownik
Kolokacji: 113
cruel punishment • cruel treatment • cruel man • cruel joke • cruel thing • cruel world • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
  • If not, they say, it is a cruel and unusual punishment.
  • However, sensible teachers at the school never use this cruel punishment.
  • This led to a call for ending of the practice because many see it as cruel and unusual punishment.
  • "That would be considered a very cruel and unusual punishment."
  • I think that may have constituted cruel and unusual punishment.
  • Section 12: right not to be subject to cruel and unusual punishment.
  • "I understand some people might call this cruel and unusual punishment," he said, "but so what?"
  • Both cases seem to us to constitute cruel and unusual punishment.
  • It was a cruel punishment which Blade had witnessed once.
  • This is not some cruel and unusual punishment they have invented.
2. cruel treatment = okrutne traktowanie cruel treatment
3. cruel man = okrutnik cruel man
4. cruel joke = okrutny żart cruel joke
5. cruel thing = okrutna rzecz cruel thing
6. cruel world = okrutny świat cruel world
7. cruel fate = złowrogie fatum cruel fate
8. cruel smile = okrutny uśmiech cruel smile
9. cruel way = okrutna droga cruel way
10. cruel blow = wielkie uderzenie cruel blow
11. cruel death = okrutna śmierć cruel death
12. cruel twist = okrutny zwrot akcji cruel twist
13. cruel eye = wielki wzrok cruel eye
14. cruel trick = okrutny podstęp cruel trick
czasownik + cruel
Kolokacji: 5
sound cruel • consider cruel • look cruel • seem cruel • turn cruel
przysłówek + cruel
Kolokacji: 20
most cruel • particularly cruel • especially cruel • extremely cruel • unnecessarily cruel • ...
cruel + przyimek
Kolokacji: 4
cruel to • cruel of • cruel in • cruel for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.