BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"crime" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

crime rzeczownik

rzeczownik + crime
Kolokacji: 32
war crime • hate crime • street crime • sex crime • capital crime • property crime • drug crime • bias crime • computer crime • ...
crime + rzeczownik
Kolokacji: 104
crime rate • crime scene • crime novel • crime victim • crime drama • crime syndicate • crime statistics • crime Bill • ...
crime + czasownik
Kolokacji: 47
crime occurs • crime takes • crime goes • crime increases • crime involving • crime drops • crime falls • crime pays • ...
czasownik + crime
Kolokacji: 100
commit crimes • fight crime • investigate crimes • solve crimes • reduce crime • prevent crime • report crimes • prosecute crimes • ...
przymiotnik + crime
Kolokacji: 171
violent crime • organized crime • serious crime • petty crime • federal crime • heinous crime • alleged crime • white-collar crime • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
2. organized crime = przestępczość zorganizowana organized crime
4. federal crime = federalne przestępstwo federal crime
5. petty crime = drobne przestępstwa petty crime
6. heinous crime = ohydna zbrodnia heinous crime
7. high crime = wysokie przestępstwo high crime
8. alleged crime = twierdzić przestępstwo alleged crime
9. organised crime = przestępczość zorganizowana organised crime
10. white-collar crime = przestępstwo urzędnicze, przestępstwo w białych rękawiczkach white-collar crime
11. major crime = główne przestępstwo major crime
12. new crime = nowe przestępstwo new crime
13. only crime = jedyne przestępstwo only crime
14. terrible crime = beznadziejne przestępstwo terrible crime
15. minor crime = drobne przestępstwo minor crime
16. Nazi crime = zbrodnia nazistowska Nazi crime
17. political crime = przestępstwo z pobudek politycznych political crime
18. true crime = filmy lub książki o przestępstwach oparte o prawdziwe wydarzenia true crime
19. bad crime = złe przestępstwo bad crime
20. drug-related crime = przestępstwo związane z narkotykami drug-related crime
21. real crime = prawdziwe przestępstwo real crime
22. international crime = międzynarodowe przestępstwo international crime
23. juvenile crime = przestępczość nieletnich juvenile crime
24. great crime = wielkie przestępstwo great crime
25. financial crime = finansowe przestępstwo financial crime
26. punishable crime = karalne przestępstwo punishable crime
27. similar crime = podobne przestępstwo similar crime
28. certain crime = pewne przestępstwo certain crime
29. past crime = za przestępstwem past crime
30. sexual crime = przestępstwo na tle seksualnym sexual crime
31. lesser crime = mniej poważne przestępstwo lesser crime
32. unsolved crime = niewyjaśnione przestępstwo unsolved crime
33. possible crime = możliwe przestępstwo possible crime
34. common crime = pospolite przestępstwo common crime
35. horrible crime = straszne przestępstwo horrible crime
36. economic crime = przestępczość gospodarcza economic crime
37. perfect crime = zbrodnia doskonała perfect crime
38. victimless crime = przestępstwo bez jawnej ofiary victimless crime
39. specific crime = określone przestępstwo specific crime
40. grave crime = ciężkie przestępstwo grave crime
41. nonviolent crime = nonviolent przestępstwo nonviolent crime
42. American Crime = Amerykańskie Przestępstwo American Crime
43. actual crime = rzeczywiste przestępstwo actual crime
44. related crime = powiązane przestępstwo related crime
45. particular crime = szczególne przestępstwo particular crime
46. brutal crime = brutalne przestępstwo brutal crime
47. horrific crime = przerażające przestępstwo horrific crime
48. overall crime = ogólne przestępstwo overall crime
49. corporate crime = wspólne przestępstwo corporate crime
przyimek + crime
Kolokacji: 26
against crime • about crime • on crime • of crime • for crimes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.