"cowboy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cowboy rzeczownik

rzeczownik + cowboy
Kolokacji: 17
Dallas Cowboy • North Queensland Cowboy • Midnight Cowboy • Space Cowboy • singing cowboy • ...
cowboy + rzeczownik
Kolokacji: 40
cowboy boot • cowboy hat • cowboy song • Cowboys Stadium • Cowboy Junkie • ...
cowboy + czasownik
Kolokacji: 36
Cowboy wins • Cowboy plays • Cowboy loses • signed by the Dallas Cowboys • drafted by the Dallas Cowboys • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. Cowboy plays = Kowboj gra Cowboy plays
2. Cowboy goes = Kowboj idzie Cowboy goes
3. Cowboy takes = Kowboj bierze Cowboy takes
4. Cowboy makes = Kowboj robi Cowboy makes
6. Cowboy gets = Kowboj dostaje Cowboy gets
7. Cowboy finishes = Kowbojskie końce Cowboy finishes
9. Cowboy comes = Kowboj przychodzi Cowboy comes
10. Cowboy beats = Kowboj bije Cowboy beats
11. Cowboy uses = Kowboj używa Cowboy uses
12. Cowboy runs = Kowboj biegnie Cowboy runs
13. Cowboy drives = Kowboj prowadzi Cowboy drives
14. Cowboy leads = Kowboj prowadzi Cowboy leads
15. Cowboy begins = Kowboj napoczyna Cowboy begins
16. Cowboy holds = Kowboj trzyma Cowboy holds
17. Cowboy starts = Kowboj zaczyna Cowboy starts
18. Cowboy ties = Kowbojskie krawaty Cowboy ties
19. Cowboy moves = Kowboj rusza się Cowboy moves
20. Cowboy falls = Kowboj spada Cowboy falls
(3) draft, release
Kolokacji: 2
(4) say, wear, try
Kolokacji: 3
(5) coach, trail
Kolokacji: 2
(6) look, face
Kolokacji: 2
(7) trade, need
Kolokacji: 2
czasownik + cowboy
Kolokacji: 9
play for the Dallas Cowboys • play cowboys • lead the Cowboys • beat the Cowboys • lose to the Cowboys • ...
przymiotnik + cowboy
Kolokacji: 18
American cowboy • real cowboy • black cowboy • old cowboy • young cowboy • ...
przyimek + cowboy
Kolokacji: 13
of the Dallas Cowboys • for the Dallas Cowboys • with the Dallas Cowboys • against the Dallas Cowboys • to the Cowboys • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.