Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"cow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cow rzeczownik

rzeczownik + cow
Kolokacji: 19
cash cow • dairy cow • milk cow • sea cow • Jersey cow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. cash cow = żyła złota, maszynka do robienia pieniędzy cash cow
2. dairy cow = krowa mleczna dairy cow
3. milk cow = dojna krowa, dochodowy interes (w przenośni) milk cow
  • Even those living in the city grew much of their produce and kept a milk cow plus a pig or two.
  • He also owned 41 cattle, 21 of which were milk cows.
  • He bought cattle to stock the range, and a milk cow for the house.
  • One woman led a milk cow with a little girl on its back.
  • In 1961, the state had 18,000 horses and 128,000 milk cows.
  • He sells one horse for money and a good milk cow.
  • The milk cows would be the least of your problems.
  • These days it's the visitors that serve as milk cows.
  • She'd lived on a farm and had to milk cows before going to school in the morning.
  • "My Dad had to milk cows twice a day, for seven days a week."
cow + rzeczownik
Kolokacji: 43
cow disease • cow pasture • cow dung • cow manure • Cow Palace • ...
cow + czasownik
Kolokacji: 31
cow comes • cow grazes • cow produces • cow goes • cow gives • ...
czasownik + cow
Kolokacji: 13
keep cows • raise cows • sell one's cows • cow treated • tend cows • ...
przymiotnik + cow
Kolokacji: 37
sacred cow • Holy cow • old cow • dead cow • mad cow • ...
przyimek + cow
Kolokacji: 12
from cows • with cows • of cows • to cows • for cows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.