BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"cover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cover rzeczownik

rzeczownik + cover
Kolokacji: 94
album cover • magazine cover • cloud cover • ground cover • forest cover • snow cover • tree cover • book cover • air cover • ...
cover + rzeczownik
Kolokacji: 51
cover story • cover charge • cover band • cover version • cover artwork • cover art • cover song • cover album • cover price • ...
cover + czasownik
Kolokacji: 29
cover features • cover shows • cover depicts • cover includes • cover appears • ...
czasownik + cover
Kolokacji: 58
provide cover • take cover • give cover • blow one's cover • get cover • find cover • seek cover • break cover • run for cover • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(1) provide, seek, offer, use
Kolokacji: 7
1. give cover = daj nakrycie give cover
3. break cover = wychodzić z ukrycia break cover
  • The single cover for the song was released in October 2010.
  • A cover for the song was released on October 8.
  • The band Eat released a cover of the song in 1989.
  • His cover of "Lucky" was also released as a single.
  • The album's cover was released to the internet on April 19, 2011.
  • Guy Mitchell released a cover of the song in 1961.
  • On July 7, 2008 a new cover was again released as a paperback.
  • Guy Mitchell released a cover of this song in 1960.
  • The cover was released as a 7-inch single on red or pink vinyl.
  • The band Mud also released a cover of this song.
5. release with a cover = zwolnienie z nakryciem release with a cover
6. sing a cover = zaśpiewaj nakrycie sing a cover
7. cover is revealed = nakrycie jest ukazane cover is revealed
8. re-release with a cover = ponownie zwolnij z nakryciem re-release with a cover
(5) design, judge, know
Kolokacji: 3
(6) record, maintain, keep
Kolokacji: 4
(7) perform, appear
Kolokacji: 2
(8) dive, duck
Kolokacji: 2
(10) call, title
Kolokacji: 2
przymiotnik + cover
Kolokacji: 104
front cover • political cover • new cover • different cover • annual multi-trip cover • good cover • hard cover • original cover • ...
przyimek + cover
Kolokacji: 18
under cover • for cover • from cover • into cover • in cover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.