BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"cover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cover rzeczownik

rzeczownik + cover
Kolokacji: 94
album cover • magazine cover • cloud cover • ground cover • forest cover • snow cover • tree cover • book cover • air cover • ...
cover + rzeczownik
Kolokacji: 51
cover story • cover charge • cover band • cover version • cover artwork • cover art • cover song • cover album • cover price • ...
cover + czasownik
Kolokacji: 29
cover features • cover shows • cover depicts • cover includes • cover appears • ...
czasownik + cover
Kolokacji: 58
provide cover • take cover • give cover • blow one's cover • get cover • find cover • seek cover • break cover • run for cover • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(1) provide, seek, offer, use
Kolokacji: 7
1. give cover = daj nakrycie give cover
3. break cover = wychodzić z ukrycia break cover
5. release with a cover = zwolnienie z nakryciem release with a cover
6. sing a cover = zaśpiewaj nakrycie sing a cover
7. cover is revealed = nakrycie jest ukazane cover is revealed
8. re-release with a cover = ponownie zwolnij z nakryciem re-release with a cover
  • The next year, it was re-released on V2 with a new cover.
  • The album was re-released with a changed cover, featuring the band in green.
  • The album was re-released with a different cover due to legal issues with the original.
  • In 1996, Bennett re-released the album independently, with a new cover.
  • The single was re-released on December 12, 2007, with a new cover.
  • It was released on May 10, 1990 and later re-released with a new cover in 1991.
  • On May 2, 2007, the single was re-released with a new cover.
  • On December 12, 2007, the single was re-released with a new cover.
  • Nothing to Gain was re-released in 1999 with a different cover.
  • The books were re-released in early 2007 with a new cover and different illustrations.
(5) design, judge, know
Kolokacji: 3
(6) record, maintain, keep
Kolokacji: 4
(7) perform, appear
Kolokacji: 2
(8) dive, duck
Kolokacji: 2
(10) call, title
Kolokacji: 2
przymiotnik + cover
Kolokacji: 104
front cover • political cover • new cover • different cover • annual multi-trip cover • good cover • hard cover • original cover • ...
przyimek + cover
Kolokacji: 18
under cover • for cover • from cover • into cover • in cover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.