BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"cover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cover rzeczownik

rzeczownik + cover
Kolokacji: 94
album cover • magazine cover • cloud cover • ground cover • forest cover • snow cover • tree cover • book cover • air cover • ...
cover + rzeczownik
Kolokacji: 51
cover story • cover charge • cover band • cover version • cover artwork • cover art • cover song • cover album • cover price • ...
cover + czasownik
Kolokacji: 29
cover features • cover shows • cover depicts • cover includes • cover appears • ...
czasownik + cover
Kolokacji: 58
provide cover • take cover • give cover • blow one's cover • get cover • find cover • seek cover • break cover • run for cover • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(1) provide, seek, offer, use
Kolokacji: 7
1. give cover = daj nakrycie give cover
3. break cover = wychodzić z ukrycia break cover
5. release with a cover = zwolnienie z nakryciem release with a cover
6. sing a cover = zaśpiewaj nakrycie sing a cover
7. cover is revealed = nakrycie jest ukazane cover is revealed
  • The cover and the title of the album were not revealed.
  • The cover and synopsis were revealed on May 31, 2013.
  • The album's title and cover were revealed on 10 December 2010.
  • The cover of the album was revealed on 10 December 2010.
  • The official single cover was revealed on May 23, 2011.
  • The cover was revealed on June 20, 2010, along with the password.
  • The final track and entire cover were revealed on February 12, 2009.
  • The cover for the album was revealed on 5 September.
  • The actual cover was not revealed until just before the audio's release.
  • The cover of the promotional single was revealed on February 18, 2007.
8. re-release with a cover = ponownie zwolnij z nakryciem re-release with a cover
(5) design, judge, know
Kolokacji: 3
(6) record, maintain, keep
Kolokacji: 4
(7) perform, appear
Kolokacji: 2
(8) dive, duck
Kolokacji: 2
(10) call, title
Kolokacji: 2
przymiotnik + cover
Kolokacji: 104
front cover • political cover • new cover • different cover • annual multi-trip cover • good cover • hard cover • original cover • ...
przyimek + cover
Kolokacji: 18
under cover • for cover • from cover • into cover • in cover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.