"court" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

court rzeczownik

rzeczownik + court
Kolokacji: 213
tennis court • district court • basketball court • Circuit Court • bankruptcy court • trial court • volleyball court • Hampton Court • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 69
2. district court = sąd dystryktowy (sąd najniższej instancji w Stanach Zjednoczonych) district court
  • Our last weeks of the season couldn't have been much better on the basketball court.
  • Only half of the basketball court is used for the game.
  • When we were about 12, I went to his house one day because he had a basketball court.
  • The basketball court alone, he said, will add more than $200,000 to the cost of the house.
  • In one case, a man was shot 13 times on a basketball court.
  • I don't care how much you run up and down the basketball court.
  • If not on the basketball court, they know where to find each other.
  • "We're just trying to get back on the basketball court as a team again and go from there."
  • At least on the basketball court, he could control the environment around him.
  • "Are you going to let me go to the basketball court or not?"
5. bankruptcy court = sąd zajmujący się sprawami upadłościowymi, sąd upadłościowy (w Stanach Zjednoczonych) bankruptcy court
6. trial court = sąd pierwszej instancji trial court
9. Hampton Court = Hampton Sąd Hampton Court
11. food court = wydzielona część restauracyjna w centrum sklepowo-usługowym food court
12. county court = sąd hrabstwa county court
14. Family Court = Sąd rodzinny Family Court
16. grass court = kort trawiasty (do gry w tenisa) grass court
18. home court = sąd właściwy dla miejsca zamieszkania home court
21. Crown Court = Sąd Koronny Anglii i Walii, Sąd Koronny Crown Court
22. Court of one's Bench = Sąd z czyjś Ławka Court of one's Bench
23. Texas Court = Teksas Sąd Texas Court
24. Florida Supreme Court = Floryda Sąd Najwyższy Florida Supreme Court
28. California Supreme Court = Kalifornia Sąd Najwyższy California Supreme Court
30. carpet court = sąd do dywanów carpet court
31. kangaroo court = dintojra (sąd samozwańczy albo krwawe rozrachunki między przestępcami, zwł. w więzieniu) kangaroo court
32. Florida court = Floryda sąd Florida court
33. Earls Court = Hrabiowie Sąd Earls Court
35. World Court = Sąd światowy World Court
36. State Superior Court = Państwo sąd wyższej instancji State Superior Court
39. Supreme Court of New Wales = Sąd Najwyższy Nowej Walii Supreme Court of New Wales
40. probate court = sąd dla spraw spadkowych, sąd spadkowy, sąd do spraw spadków probate court
46. Massachusetts court = Massachusetts sąd Massachusetts court
47. Court of Claims = Sąd Odszkodowań (sąd federalny w USA) Court of Claims
48. Court of St. James = Dwór St. James Court of St. James
49. divorce court = sąd orzekający w sprawach rozwodowych divorce court
50. city court = sąd miasta city court
53. Night Court = Sąd nocny Night Court
54. Court of Session = najwyższy sąd cywilny w Szkocji Court of Session
56. Tax Court = Podatek Sąd Tax Court
57. racquetball court = racquetball sąd racquetball court
58. court of resort = sąd kurortu court of resort
59. state appeals court = sąd apelacyjny państwowy state appeals court
60. handball court = piłka ręczna sąd handball court
61. practice court = sąd próbny practice court
62. United States Supreme Court = Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych United States Supreme Court
63. Delaware Chancery Court = Delaware Wydział Kanclerski Sąd Delaware Chancery Court
65. New Jersey Supreme Court = New Jersey Sąd Najwyższy New Jersey Supreme Court
66. Columbia Court = Columbia Sąd Columbia Court
67. ball court = piłka sąd ball court
68. court of inquiry = komisja śledcza court of inquiry
court + rzeczownik
Kolokacji: 221
court order • court case • court decision • court ruling • court document • court record • court battle • court proceedings • court judge • ...
court + czasownik
Kolokacji: 314
court rules • court upholds • court holds • court orders • court decides • court rejects • court issues • court grants • court refuses • ...
czasownik + court
Kolokacji: 131
hold court • ignore court • appeal to the Supreme Court • appoint to the Supreme Court • argue before the Supreme Court • ...
przymiotnik + court
Kolokacji: 165
federal court • high court • low court • supreme court • appellate court • royal court • criminal court • civil court • imperial court • ...
przyimek + court
Kolokacji: 27
in court • to court • into court • after court • including tennis courts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.