Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"country" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

country rzeczownik

rzeczownik + country
Kolokacji: 111
host country • EU country • hill country • NATO country • Cross Country • bloc country • Commonwealth country • member country • ...
country + rzeczownik
Kolokacji: 191
country music • country club • country singer • country inn • country lane • country road • country estate • country chart • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
  • From the 1920s through 1950s the city was a major center for country music.
  • She is the best of country music at the moment.
  • Often enough it was country music she wanted to talk about.
  • He is a major influence in the field of country music.
  • In the early 1980s Jones started to record country music.
  • Last year, the church started a Saturday night service with country music.
  • At an early age, she was interested in country music.
  • I don't have anything against other forms of country music.
  • So far I have found nothing negative with country music.
  • I agree that Country music has changed through the years.
2. country club = klub zrzeszający śmietankę towarzyską danego regionu country club
3. country singer = wokalista country, piosenkarz country country singer
4. country lane = droga wiejska country lane
5. country inn = wiejska gospoda country inn
7. country estate = majątek ziemski, nieruchomość ziemska country estate
10. country boy = chłopak ze wsi country boy
12. country house = posiadłość wiejska, posiadłość na wsi country house
13. country girl = dziewczyna wiejska country girl
14. country artist = artysta wiejski country artist
17. country town = miasteczko country town
19. country gentleman = bogaty ziemianin, właściciel podiadłości wiejskiej country gentleman
20. country life = życie wiejskie country life
24. Country Party = Przyjęcie wiejskie Country Party
25. country team = zespół wiejski country team
26. country people = ludzie wiejscy country people
27. Billboard Hot Country Single = Billboard Gorący Kraj Jeden Billboard Hot Country Single
28. country park = teren rekreacyjny country park
29. country band = pas wiejski country band
30. country star = gwiazda wiejska country star
31. country radio = radio wiejskie country radio
32. country station = stacja wiejska country station
34. country musician = muzyk wiejski country musician
35. country retreat = wiejskie ustronie country retreat
36. country rock = skała macierzysta country rock
37. country skiing = narciarstwo wiejskie country skiing
38. country music singer = śpiewak muzyki country country music singer
39. cross country skier = narciarz krzyża wiejski cross country skier
40. country residence = wiejska rezydencja country residence
41. country music artist = artysta muzyki country country music artist
42. country mile = szmat drogi country mile
43. country school = szkoła wiejska country school
44. country seat = wiejska rezydencja country seat
45. country blue = niebieski wiejski country blue
47. country village = wieś wiejska country village
48. Country Single = Bilet w jedną stronę wiejski Country Single
49. Hot Country Songs chart = Gorące Piosenki wiejskie trafiają na listę przebojów Hot Country Songs chart
50. country bumpkin = wsiok, wsiun country bumpkin
51. country cottage = domek na wsi country cottage
52. country side = strona wiejska country side
53. country cousin = prostak, prowincjusz country cousin
54. Billboard country chart = Wykres billboardu wiejski Billboard country chart
55. country style = styl wiejski country style
56. country church = kościół wiejski country church
58. Country Information = Informacje wiejskie Country Information
59. country mansion = rezydencja wiejska country mansion
60. country place = miejsce wiejskie country place
62. Country Universe = Wszechświat wiejski Country Universe
63. country bread = chleb wiejski country bread
64. country ham = szynka wiejska country ham
65. country area = obszar wiejski country area
67. Country Practice = Praktyka wiejska Country Practice
country + czasownik
Kolokacji: 323
country faces • country suffers • country experiences • country seeks • country participates • country adopts • country agrees • ...
czasownik + country
Kolokacji: 352
cross country • country affected • include country • represent one's country • return to one's country • serve one's country • ...
przymiotnik + country
Kolokacji: 364
European country • foreign country • Western country • African country • poor country • Asian country • developed country • ...
przyimek + country
Kolokacji: 38
among countries • from countries • for one's country • to countries • against countries • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.