BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"country" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

country rzeczownik

rzeczownik + country
Kolokacji: 111
host country • EU country • hill country • NATO country • Cross Country • bloc country • Commonwealth country • member country • ...
country + rzeczownik
Kolokacji: 191
country music • country club • country singer • country inn • country lane • country road • country estate • country chart • ...
country + czasownik
Kolokacji: 323
country faces • country suffers • country experiences • country seeks • country participates • country adopts • country agrees • ...
czasownik + country
Kolokacji: 352
cross country • country affected • include country • represent one's country • return to one's country • serve one's country • ...
przymiotnik + country
Kolokacji: 364
European country • foreign country • Western country • African country • poor country • Asian country • developed country • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • Get our own house in order before we can continue to give to foreign countries.
  • About 30% of the people living here are from foreign countries.
  • They certainly were in a foreign country, a long ways from home.
  • I believe he's even wanted by the police in some foreign country.
  • The real problems open up when you are in foreign countries.
  • Students come from 42 states and nearly 50 foreign countries.
  • But to another they are the language of a foreign country.
  • Students come from more than 25 states and 20 foreign countries.
  • After all, today we get about 60 percent of our oil from foreign countries.
  • Students have come from 36 states and 34 foreign countries.
7. whole country = cały kraj whole country
8. developed country = kraj rozwinięty developed country
9. entire country = cały kraj entire country
12. Muslim country = kraj muzułmański Muslim country
15. Arab country = Kraj arabski Arab country
16. industrialized country = kraj uprzemysłowiony industrialized country
21. respective country = odpowiedni kraj respective country
22. Scandinavian country = Kraj skandynawski Scandinavian country
24. wealthy country = bogaty kraj wealthy country
26. native country = kraj rodzimy native country
28. neutral country = państwo neutralne kraj neutral country
31. independent country = niepodległy kraj independent country
35. Latin country = Romański kraj Latin country
36. free country = wolny kraj free country
37. democratic country = demokratyczny kraj democratic country
38. Catholic country = Katolicki kraj Catholic country
39. only country = jedyny kraj only country
40. Low Country = Nisko położony Kraj Low Country
41. old country = kraj macierzysty (kraj pochodzenia czyichś rodziców) old country
44. Baltic country = Bałtycki kraj Baltic country
45. open country = otwarta przestrzeń (np. na wsi) open country
46. large country = duży kraj large country
48. high country = tereny górskie high country
49. single country = jeden kraj single country
53. major country = ważny kraj major country
54. new country = nowy kraj new country
55. following country = jadąc krajem following country
58. adopted country = ojczyzna z wyboru adopted country
59. advanced country = kraj zaawansowany advanced country
60. wild country = dziki kraj wild country
61. specific country = konkretny kraj specific country
63. friendly country = przyjazny kraj friendly country
64. Mediterranean country = Kraj śródziemnomorski Mediterranean country
65. Black Country = Black Country (przemysłowy okręg Anglii) Black Country
66. Sanctioned country = Usankcjonowany kraj Sanctioned country
67. Spanish-speaking country = Hiszpańskojęzyczny kraj Spanish-speaking country
68. Caribbean country = Kraj karaibski Caribbean country
69. strange country = dziwny kraj strange country
70. powerful country = potężny kraj powerful country
72. occupied country = okupowany kraj occupied country
73. underdeveloped country = zacofany gospodarczo kraj underdeveloped country
74. sovereign country = niezawisły kraj sovereign country
75. German-speaking country = Niemieckojęzyczny kraj German-speaking country
76. nearby country = pobliski kraj nearby country
77. separate country = oddzielny kraj separate country
78. little country = mało kraju little country
79. rough country = nierówny kraj rough country
81. modern country = dzisiejszy kraj modern country
82. fictional country = fikcyjny kraj fictional country
83. Best Country = Najlepszy Kraj Best Country
84. tropical country = tropikalny kraj tropical country
85. landlocked country = państwo śródlądowe landlocked country
87. vast country = olbrzymi kraj vast country
88. tiny country = maleńki kraj tiny country
89. beloved country = ukochany kraj beloved country
91. capitalist country = kraj kapitalistyczny capitalist country
92. civilized country = cywilizowany kraj civilized country
93. war-torn country = kraj pustoszony przez wojnę war-torn country
94. Top Country = Najwyższy Kraj Top Country
95. peaceful country = spokojny kraj peaceful country
96. hostile country = wrogi kraj hostile country
97. oil-producing country = kraj produkujący ropę naftową oil-producing country
99. fair country = piękny kraj fair country
przyimek + country
Kolokacji: 38
among countries • from countries • for one's country • to countries • against countries • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.