"counseling" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

counseling rzeczownik

rzeczownik + counseling
Kolokacji: 24
career counseling • family counseling • abortion counseling • marriage counseling • health counseling • ...
counseling + rzeczownik
Kolokacji: 16
counseling service • counseling session • counseling center • counseling program • counseling psychology • ...
czasownik + counseling
Kolokacji: 14
provide counseling • receive counseling • offer counseling • seek counseling • include counseling • ...
przymiotnik + counseling
Kolokacji: 30
psychological counseling • genetic counseling • individual counseling • professional counseling • psychiatric counseling • ...
przyimek + counseling
Kolokacji: 8
for counseling • of counseling • in counseling • to counseling • with counseling • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.