"council" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

council rzeczownik

rzeczownik + council
Kolokacji: 287
City Council • Security Council • Executive Council • town council • District Council • county council • Vatican Council • parish council • ...
council + rzeczownik
Kolokacji: 94
council member • council chamber • council meeting • council seat • Council Speaker • council election • Council President • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
4. council seat = miejsce komisji council seat
8. council housing = budownictwo komunalne council housing
9. council estate = budownictwo komunalne council estate
10. Council leader = Przywódca komisji Council leader
11. council house = mieszkanie komunalne, mieszkanie kwaterunkowe council house
12. council tax = podatek lokalny, podatek komunalny council tax
13. Council Bluff = Blef komisji Council Bluff
14. council area = obszar komisji council area
20. Security Council member = Członek rady związany z bezpieczeństwem Security Council member
23. World Boxing Council champion = Mistrz światowy bokserski komisji World Boxing Council champion
24. district council officer = urzędnik rady lokalnej district council officer
26. World Boxing Council title = Tytuł światowy bokserski komisji World Boxing Council title
28. Council vote = Głos komisji Council vote
30. Council England = Anglia komisji Council England
32. council room = pokój komisji council room
council + czasownik
Kolokacji: 225
Council approves • Council votes • council meets • Council adopts • Council passes • council consists • Council issues • Council decides • ...
czasownik + council
Kolokacji: 52
council headed • receive from the Council • swear of the Privy Council • represent in the Calgary Council • serve in the Council • ...
przymiotnik + council
Kolokacji: 97
Legislative Council • municipal council • advisory council • regional council • national council • tribal council • American Council • ...
przyimek + council
Kolokacji: 22
before the Council • at the Council • by the Council • after the Council • of the Council • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.