14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"cottage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cottage rzeczownik

rzeczownik + cottage
Kolokacji: 34
summer cottage • UK cottage • stone cottage • holiday cottage • city cottage • ...
cottage + rzeczownik
Kolokacji: 14
cottage industry • cottage cheese • cottage door • cottage garden • Cottage Grove • ...
cottage + czasownik
Kolokacji: 12
city cottage comes • cottage stands • cottage overlooking • cottage belongs • cottage survives • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. city cottage comes = domek miasta przychodzi city cottage comes
czasownik + cottage
Kolokacji: 18
cottage is built • go to one's cottage • include cottages • rent a cottage • cottage called • ...
przymiotnik + cottage
Kolokacji: 62
small cottage • little cottage • thatched cottage • old cottage • tiny cottage • ...
przyimek + cottage
Kolokacji: 11
with cottages • of cottages • into the cottage • at the cottage • to the cottage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.