Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"convey" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

convey czasownik

convey + rzeczownik
Kolokacji: 63
convey information • convey emotion • convey the impression • convey a message • convey a sense • convey a feeling • ...
czasownik + convey
Kolokacji: 8
manage to convey • try to convey • used to convey • intended to convey • want to convey • ...
convey + przyimek
Kolokacji: 22
convey through • convey to • convey in • convey by • convey with • ...
convey + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 30
clearly convey • somehow convey • accurately convey • effectively convey • vividly convey • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.