Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"contest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contest rzeczownik

rzeczownik + contest
Kolokacji: 85
beauty contest • talent contest • popularity contest • leadership contest • song contest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. beauty contest = konkurs piękności, wybory miss beauty contest
2. talent contest = konkurs młodych talentów talent contest
3. popularity contest = konkurs popularności popularity contest
4. leadership contest = wybory do władz partyjnych leadership contest
5. song contest = konkurs piosenki song contest
6. essay contest = konkurs wypracowania essay contest
7. singing contest = śpiew konkurs singing contest
8. election contest = konkurs wyborczy election contest
9. dance contest = konkurs taneczny dance contest
11. proxy contest = konkurs pełnomocnika proxy contest
14. Senate contest = Senat konkurs Senate contest
contest + rzeczownik
Kolokacji: 9
contest winner • contest rule • contest entry • Song Contest site • contest judge • ...
contest + czasownik
Kolokacji: 25
contest begins • contest takes • contest ends • contest goes • contest features • ...
czasownik + contest
Kolokacji: 30
contest sponsored • plead no contest • enter the contest • win the contest • contest is held • ...
przymiotnik + contest
Kolokacji: 99
presidential contest • annual contest • close contest • national contest • primary contest • Democratic contest • international contest • ...
przyimek + contest
Kolokacji: 14
with contests • into a contest • in the contest • of the contest • for the contest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.