"consumption" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

consumption rzeczownik

rzeczownik + consumption
Kolokacji: 48
alcohol consumption • energy consumption • fuel consumption • power consumption • food consumption • water consumption • ...
consumption + rzeczownik
Kolokacji: 11
consumption tax • consumption pattern • consumption level • consumption expenditure • consumption rate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. consumption tax = podatek konsumpcyjny consumption tax
consumption + czasownik
Kolokacji: 16
consumption increases • consumption rises • consumption causes • consumption falls • consumption grows • ...
czasownik + consumption
Kolokacji: 21
reduce consumption • increase consumption • cut consumption • encourage consumption • promote consumption • ...
przymiotnik + consumption
Kolokacji: 48
human consumption • conspicuous consumption • domestic consumption • public consumption • high consumption • total consumption • ...
przyimek + consumption
Kolokacji: 15
for consumption • of consumption • on consumption • to consumption • in consumption • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.