"confirm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

confirm czasownik

confirm + rzeczownik
Kolokacji: 78
confirm reports • confirm one's suspicions • confirm one's identity • confirm one's fears • confirm one's status • confirm one's story • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
  • State Department officials said they had not confirmed the report.
  • But three police officials said they could not confirm the report.
  • State Department officials said they could not confirm the report.
  • He did not confirm earlier reports that two people had died.
  • It was not possible to confirm the medical director's report.
  • He would not give the price, but confirmed reports that it was around $600,000.
  • The army confirmed the report but said it was not clear how the youth had been shot.
  • But plant officials were not immediately available to confirm the report.
  • But the next witness confirmed the report, as did the other three.
  • The embassy had not yet confirmed the report, she said.
3. confirm one's identity = potwierdzać czyjś tożsamość confirm one's identity
5. confirm one's status = potwierdzać czyjś status confirm one's status
6. confirm one's story = potwierdzać czyjś historia confirm one's story
8. confirm one's belief = utwierdzać się w przekonaniu confirm one's belief
9. confirm rumors = potwierdź pogłoski confirm rumors
10. confirm one's view = potwierdzać czyjś widok confirm one's view
16. confirm one's claim = potwierdzać czyjś twierdzenie confirm one's claim
17. confirm one's nomination = potwierdzać czyjś nominacja confirm one's nomination
19. confirm plans = potwierdź plany confirm plans
21. confirm one's decision = potwierdzać czyjś decyzja confirm one's decision
22. confirm one's position = potwierdzać czyjś pozycja confirm one's position
25. confirm one's statement = potwierdzać czyjś oświadczenie confirm one's statement
27. confirm one's opinion = potwierdzać czyjś opinia confirm one's opinion
28. confirm one's guess = potwierdzać czyjś przypuszczenie confirm one's guess
czasownik + confirm
Kolokacji: 11
refuse to confirm • seem to confirm • needed to confirm • decline to confirm • appear to confirm • ...
confirm + przyimek
Kolokacji: 30
confirmed by • confirmed in • confirm to • confirm for • confirm with • ...
confirm + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 52
later confirmed • officially confirmed • confirm dead • independently confirmed • further confirm • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.